SVM-2010-svet-v-malem-Muscle-cars-diecast-exhibition.jpgWe zien het allemaal wel eens op de televisie, extreme verzamelaars die hun kont niet meer kunnen keren in hun eigen huis door alle rotzooi die zich daar door de jaren heen heeft opgehoopt. Het zijn de treurige resultaten van een uit de hand gelopen hobby. Gelukkig kunnen de meeste van ons de verzameldrift (die bij ons in het bloed zit) wel in goede banen leiden, maar er blijven natuurlijk altijd uitzonderingen.

Het blijkt dat obsessieve verzamelwoede vaak gerelateerd is aan andere stoornissen, zoals depressie. Het staat zelden alleen. Uiteindelijk heeft de verzamelaar er voornamelijk zichzelf mee. Het verzamelen, of ‘hoarden’ als het echt obsessief is en er niks weggegooid wordt, kan groot lijden veroorzaken. Het begint wellicht met een sterk vervuilde leefomgeving en eindigt soms met een volledig sociaal isolement waarbij de persoon het huis praktisch niet meer uitkomt en zich slechts bezighoudt met de verzameling.

Obsessieve Compulsieve Stoornis (OCS) staat aan de wieg van ongezonde verzameldrift. De term houdt in dat mensen dwangmatig gedrag vertonen. Alles moet gedaan worden op een bepaalde manier en daar mag niet van worden afgeweken. Het obsessief verzamelen van rotzooi staat gelijk aan een vorm van dwangneurose.

Hoarding kan voor een deel ook worden toegeschreven aan erfelijke factoren. Grote kans dat een verzamelaar de verzamelwoede heeft meegekregen van zijn of haar ouders. Serieuzer is het als de verzamelwoede is toe te schrijven aan hersenbeschadiging of neurologische afwijkingen in het brein. Het moge duidelijk zijn het in deze gevallen bijzonder moeilijk wordt om de verzamelwoede af te leren. Het zit als het ware vastgeroest in het brein.

Wat ook opvalt bij het analyseren van probleemverzamelaars is hun afkeer tegen hulp van buitenaf. Er is immers in hun ogen geen probleem en dat maakt het uitermate vervelend voor een hoarder om constant herinnerd te worden aan het feit dat de verzameling uit de hand loopt, dat is immers helemaal niet zo in de ogen van de hoarder.

Uiteindelijk is de sleutel tot succes het proberen de hoarder aan het verstand te brengen dat de huidige manier waarop ze zich op hun hobby focussen ongezond is.